Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Garcz

Część graficzna (rysunek planu)

STRUKTURA - Planowanie Przestrzenne, GIS Katarzyna Łukowicz - ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk

struktura - planowanie przestrzenne, GIS - systemy informacji przestrzennejTekst uchwały

Lista terenów

Wykaz obrębów

Karta terenu - wybór